Projekty

Protože mě baví programování, i když se na něj nikdy nedostává dost času, napsal jsem si pro sebe pár aplikací. Z nich některé používám relativně často a ostatním by mohly stejně tak přijít užitečné.

Většina z nich je napsaná v C# .NET 2.0, na jejich spuštění je tedy potřeba mít nainstalovaný .NET Framework 2.0. Na jednoduché zkontrolování se stačí podívat, jestli máte neprázdný adresář %windir%\microsoft.net\Framework\v2.0.50727.

NotesStock

NotesStock preview

NotesStock je malá aplikace na uchovávání poznámek.

UdpLogViewer

UdpLogViewer preview

UdpLogViewer je zaměřen spíše na programátory. Zobrazuje logovací zprávy, které vysílá log4net na UDP port, přímo za běhu sledované aplikace. Není tedy nutné dodatečně zkoumat logovací soubory.