Teoretické pojednání v praxi

(vita feat. kusKlokana)

Původně to měla být historka o tom jak prakticky nevyloupitelnou NÁRODNÍ BANKU
díky důvtipnému plánu teoreticky vyloupil praktický lékař,

ale je z toho místo toho(jak to bývá) jen

samovražda stetoskopom (Ste to schopen?)

praktický lékař
prakticky bez praxe
sám PTÁK prakem odprásk se
Ale POZOR utěsnil si velmi odborně otvor rány malíčkem!!!!
než obrátil v prach se.

(Kulky vystřelené stetoskopem měly mít podle jeho teorie jiné trajektorie)
(vita feat. kusKlokana)

Praktický lékař Dr. Neprakta,
prakticky bez praxe,
praktikoval na praktikantku praktiky,
které by se neodvážil praktikovat ani
zkušený praktický lékař s mnohem delší prackou, pracovní dobou či praxí (nehodící se zahoďte)

(vita)

Jindčich Jež, jenž jak jistě víte ještě nedávno jistým jízlivým způsobem vymámil od Jiřího kontakt na Jiřinku, jejíž jisté osobní necudné partie jsou velmi vyvinuté, rozněval se na Jiřího z důvodu onoho, že onen dal mu kontakt na jiného Jiřího, než Jiřinka jest, jež se za ni vydával, praštil na poli o jetel ojetem od vozu tak mocně o zem, až kůň nadskočil.