Přírodopis pro malé - medúza

meduza
Prospěšnost pro lidstvo:

Malá až žádná, většinou negativně směrovaná.

Lokalita:

Převážně lesní a polní lokality s převahou kvetoucích bylin.

Společenství:

Žije ve velkých koloniích, které se vyznačují kalamitním chováním s prvky hierarchického systému.

Chování:

Chování medúz se odvíjí především ze zdroje potravy. Medúzy se živí výhradně medem, nejlépe uskladněným a uleženým v skleněných nádobách. Med přímo z úlu vybírá pouze v krajních případech, pokud nouze k tomuto je přinutí. Uskladněný med obsahuje enzym micicín, jehož působením vzniká v jejich těle jev podobný vylučování serotoninu. To vysvětluje oblíbenost skleněných nádob.

Při zpozorování potenciálního nositele medu se kolonie medúz (zvané medunie) neorganizovaně vrhají na nositele se snahou maximalizovat svůj chuťový zisk na úkor ostatních členů medunie. Pouze nejvýše postavená medúza má právo otevření sklenice a okoštování vzorku. Poté již hierarchické uspořádání v medunii pozbývá své platnosti a medúzy se zdánlivě chaoticky vrhají na potravu. Až do příštího koštu se nově nejvýše postavenou medúzou stává náhodně vybraný jedinec z medunie.

Z pohledu medúz jde pouze o nenásilné koštování medových vzorků, při kterém se mimojiné také dostatečně nasytí. Jejich oběti ovšem nezřídka utrpí citovou újmu, především v případech zmařeného rodinného pikniku. Medúzy, které se kříží s jinými tvory v dané oblasti, jsou též schopny požít i jiné pochutiny jako je pečivo, uzeniny apod. Tito jedinci jsou mezi lidmi zvlášť málo oblíbení, protože "prostě sežerou, co můžou," jak se vyjádřila jedna z postižených.
Vzhledem k uvedeným medovým útokům se doporučuje v lesích a na polích med nekonzumovat. Pokud to není možné, je nanejvýš vhodné med nenosit na daná místa v uzavřených skleněných nádobách, ale raději již přímo namazaný a řádně smíchaný s máslem, marmeládou, nebo čímkoliv, co znehodnotí medovost medu.

V místech obývaných medúzami se nevyskytují medvědi. Při hlubším zkoumání ovšem dojdeme k poznání, že vzhledem k tomu, že medvěda beztak na našem území prakticky nenajdete, nelze s určitostí říci, zda je to opravdu díky koloniím medúz, či nikoliv.

Poznámka:

Při konzumaci medu se hlasitě smějí, někdy i vícekrát za sebou.

Meta: 2007-07-08, Pepa